Huisregels

De huisregels van Qi Balance

Omdat Qi Balance hygiëne, respect en integriteit hoog in het vaandel heeft staan en er naar streeft met haar klanten een duurzame relatie aan te gaan, heeft zij enkele huisregels opgesteld.
  • Er vindt altijd een intake-gesprek plaats. Hierbij kunnen vragen gesteld worden over de lichamelijke en geestelijke toestand of medisch verleden van de cliënt. Bij twijfel over een aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden. De cliënt zal dan geadviseerd worden een arts te raadplegen. De behandelingen kunnen voortgezet worden als de behandelend arts toestemming verleent.
  • Cliënten die reeds onder behandeling zijn van een arts, therapeut of iets dergelijks worden verzocht met hun behandelaar te overleggen over toepassing van een massage.
  • Meld het als u bent doorverwezen door een arts of therapeut.
  • Meld het als u medicijnen gebruikt. In een aantal van de gevallen kan aanpassing van de behandeling noodzakelijk zijn.
  • Indien er informatie achtergehouden wordt betreffende aandoeningen, medicijngebruik en dergelijke, kan men Qi Balance niet verantwoordelijkstellen voor de resultaten of gevolgen van een door Qi Balance uitgevoerde behandeling.
  • Qi Balance stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
  • Geplande afspraken kunnen uiterlijk vierentwintig uur van tevoren kosteloos afgezegd of verschoven worden. Bij niet tijdig annuleren zal de helft van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht worden.
  • Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en slechts na goedkeuring van de cliënt aan derden verstrekt.
  • Wij verzoeken u vriendelijk om mobiele telefoons uit te schakelen gedurende de behandeling.
  • Betaling geschiedt contant en direct na de behandeling.
Indien u onder behandeling bent van een arts of specialist is het raadzaam deze eerst te raadplegen alvorens een afspraak te plannen.