Healing

Healing

HEALING

Bij Healing of Reiki wordt helende energie doorgegeven aan zichzelf of aan anderen. In het westen staat dit ook wel bekend onder de naam “magnetiseren”.

De laatste jaren zijn er steeds meer methoden geïntroduceerd: Quantum Touch, Magnified Healing, Touch for health. Ofschoon er verschillen zijn in uitvoeringsvorm, vertonen alle healingmethoden in de kern hetzelfde basisprincipe: het beïnvloeden van de levensenergie door middel van handoplegging.

Ons lichaam is een energiesysteem dat gefaciliteerd wordt door energie uit de bron van het Universum. Zonder deze energie uit de oerbron zou leven op aarde niet mogelijk zijn. Wanneer deze energie gekanaliseerd wordt door een healer kan deze energie door de ontvanger aangewend worden om genezing te bewerkstelligen op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Het bevordert het zelfherstellend vermogen. Deze energetische trilling kan door de handen van de behandelaar worden overgebracht.

Fysieke, mentale of emotionele klachten kunnen afnemen en zelfs verdwijnen, maar belangrijker: de energie helpt bij ieders proces van bewustwording van de eigen authentieke ik.

Qi helpt om vastzittende patronen los te laten. Het ondersteunt de weg naar eenwording van lichaam en geest. Luc is in staat energie, en eventuele blokkade en pijn, bij zichzelf en anderen te voelen. Tijdens de behandeling laat Luc zich leiden door zijn intuïtie en probeert hij de energie weer in balans te brengen.

Ofschoon er indrukwekkende resultaten bekend zijn van genezing van lichamelijke aandoeningen, is Healing geen vervanging van de reguliere zorg. Het kan wel een waardevolle aanvulling en ondersteuning zijn op weg naar herstel.